100 متن کوتاه هوشنگ ابتهاج ۱۴۰۳ جدید 2024

متن های کوتاه درباره هوشنگ ابتهاج

100 متن کوتاه هوشنگ ابتهاج ۱۴۰۳ جدید 2024
کپشن هوشنگ ابتهاج برای اینستاگرام و بیو واتساپ

عشق شادی ست
عشق آزادی ست
عشق آغاز آدمیزادی ستعکس نوشته کلام بزرگان عشق شادی ست عشق آزادی ست عشق

لینک متن

آنکه مسٖت آمد و
دستی به دلِ ما زد و رفت

خواست تنهایی ما
را به رخ ما بکشد!عکس نوشته کلام بزرگان آنکه مسٖت آمد و

لینک متن

چه مغرورم ،

ولی آنقدر زنجیرم به احساسم

که تا رد می شوی کج می کنم

سمت تو راهم را...عکس نوشته کلام بزرگان چه مغرورم ولی آنقدر زنجیر

لینک متن

درد بی عشقی ما
دید و دریغش آمد
آتش شوق درین جان شکیبا زد و رفت
خرمن سوخته ی ما
به چه کارش می خورد
که چو برق آمد و در خشک و تر ما زد و رفتعکس نوشته کلام بزرگان درد بی عشقی ما دید و دریغش

لینک متن

گیرم که نهان برکشم این آه جگر سوز

با اشک تو ای دیده ی غماز چه سازمعکس نوشته کلام بزرگان گیرم که نهان برکشم این آه جگر

لینک متن

آه ای دوست
که دیگر رمقی درمن نیست
تو بگو
داغتر از آتش غم دیگر چیست؟
من که خاکسترم اکنون و نماندم آتش
دیگر
ای بادِ صبا
دست زبختم بردار، خبر از یار نیار
دل من خاک شد و دوش به بادش دادم..عکس نوشته کلام بزرگان آه ای دوست که دیگر رمقی

لینک متن

آمدمت که بنگرم گریه نمی دهد امانعکس نوشته تک بیتی آمدمت که بنگرم گریه نمی دهد

لینک متن

ز عشقت بند بند این دل دیوانه می لرزد

خرابم می کنی اما خرابی با تو می ارزدعکس نوشته تک بیتی ز عشقت بند بند این دل دیوانه

لینک متن

نشسته ام به در نگاه می کنم
دریچه آه می کشد
تو از کدام راه می رسی؟
خیال دیدنت چه دلپذیر بود
جوانی ام در این امید پیر شد
نیامدی
و دیر شد ...عکس نوشته تک بیتی نشسته ام به در نگاه می کنم در

لینک متن

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

تا اشارات نظر نامه رسان من توستلینک متن

چه غریبانه تو با یاد وطن می نالی

من چه گویم که غریب است دلم در وطنملینک متن

عاشق آن نیست که هر دم طلب یار کند
عاشق آن است که دل را حرم یار کندلینک متن

قصه ها هست ولی
طاقت ابرازم نیست...!لینک متن

درون سینه ام دردیست خونبار

که همچون گریه می‌گیرد گلویم

غمی ‌آشفته ، دردی گریه‌آلود

نمی‌دانم چه می‌خواهم بگویم ...لینک متن

وقت است
که بنشینی
و
گیسو
بگشایی...لینک متن

بی چاره دل که غارت عشقش به باد داد
ای دیده خون ببار که این فتنه کار توستلینک متن

نگاهت میکنم خاموش و خاموشی زبان دارد
زبانِ عاشقان چشم است و چشم از دل نشان داردلینک متن

خون می‌رود نهفته از این زخم اندرون
ماندم خموش و آه که فریاد داشت درد...لینک متن

چه غریبانه تو با یاد وطن می نالی
من چه گویم که غریب است دلم در وطنم...لینک متن

بسترم صدف خالی یک تنهاییست
و تو چون مروارید گردنْ‌آویزِ کسانِ دگریلینک متن

تا نیاراید گیسوی کبودش را به شقایق‌ها
صبح فرخنده در آیینه نخواهد خندید ...لینک متن

خیال دیدنت چه دلپذیربود...
جوانی ام در این امید پیر شد!
نیامدی و دیر شد...لینک متن

آهوان، گم شدند در شب ِ دشت
آه از آن رفتگان ِ بی برگشتلینک متن

دردا و دریغا که در این بازی خونین
بازیچه ایام دل آدمیان استلینک متن

آبی که بر آسود زمینش بخورد زود
دریا شود آن رود که پیوسته روان استلینک متن

آه از غمی که تازه شود با غمی دگر جز همدلی نباشدمان مرهمی دگر...لینک متن

در ساغر تو چیست که با جرعه نخست ،
هشیار و مست را همه مدهوش می کنی؟لینک متن

هوای آمدنت دیشبم به سر میزد
نیامدی که ببینی دلم چه پر میزدلینک متن

بخت اگر بیدار باشد خواب بردارد مرا
یکسر از بستر در آغوش تو بگذارد مرا!لینک متن

این همه راه آمدی آری بنشین خسته ای و حق داری/ نفسی تازه کن نمی دانم چند مانده است از شب دشوار/ تا رسیدن هنوز باید رفت، کار سخت است و راه ناهموار


متن انرژی مثبت


لینک متن

خیال دیدنت
چه دلپذیر بود
جوانیم در این امید پیر شد
نیامدی و دیر شد...


متن عاشقانه غمگین


لینک متن

نگاهت میکنم خاموش و خاموشی زبان دارد
زبان عاشقان چشم است و چشم از دل نشان دارد


متن عاشقانه


لینک متن

در چشم من ببین چه غوغاست در دلم...


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

همچنان شوقِ وصالت زنده می دارد مرا


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

در دلم آهسته می گرید کسی...


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

آن تیغ کجا بود که ناگه رگ جان زد..؟


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

گر تن به آتش می دهی؛ چون شعله می رقصانمت


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

ای گل در آرزویت جان و جوانی ام رفت...


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

دانی که آرزوی توست
تنها در دلم ️


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

از هم جدا شدیم و بدین درد ساختیم


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

تو را ز خویش جدا می کنند درد اینجاست ...


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

چه خواهش ها در این خاموشی گویاست
نشنیدی؟


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

آه از آن رفتگانِ بی برگشت ...


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

گر بگویم که تو در خون منی بهتان نیست ...


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

مرا که مست توام این خمار خواهد کشت


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

دل به هوای آتشت
این همه دود می کند...


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

من نمی دانستم معنی هرگز را
تو چرا باز نگشتی دیگر


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

دل ز غم های گلوگیر گره در گره است..


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

از روی تو دل کندن ام آموخت زمانه ...


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

عشق ؛
شیرین می کند اندوه را...


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن


خوشا به بخت بلندم که در کنار منی


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

بنگر چه آتشی ز تو برپاست در دلم


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

که من بر دُرجِ دل مُهری، به جز مِهرِ تو ننهادم..


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

بگذشتی و ز خرمن دل شعله سرکشید


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

نگاهت می کنم، خاموش
و خاموشی زبان دارد...
زبانِ عاشقان، چشم است و چشم،
از دل نشان دارد...
.


متن شعر


لینک متن

ترسم بمیرم و باز باشم در آرزویت ...


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

در دل بینوای من
عشق تو چنگ می زند
شوق، به اوج می رسد
صبر فرود می کند ...

️️️


متن عاشقانه


لینک متن

چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی!

به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی


متن شعر


لینک متن

خوش آن زمان
که سرم در پناهِ بال تو بود...

️️️


متن عاشقانه


لینک متن

من نخواهم ایستاد
رو به رویِ تو
جز برایِ بوسه دادن!️️️


متن عاشقانه


لینک متن

شنیده ام که درخت از درخت باخبر است

و من گمان دارم

که سنگ هم از سنگ

و ذره ذره عالم که عاشقانِ همند

مگر دلِ تو که بیگانه است با دلِ من.


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

در چنین شب های بی فریاد رس
روز خوش در خواب باید دید و بس


متن شعر


لینک متن

خیال دیدنت چه دلپذیر بود،
جوانی ام در این امید پیر شد،
نیامدی و دیر شد.....


متن عاشقانه


لینک متن

هوا بد است
تو با کدام باد می روی؟
چه ابر تیره ای گرفته سینه ی تو را
که با هزار سال بارش شبانه روز هم؛
دل تو وا نمی شود.


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

هوشنگ ابتهاج :
حافظ اگر زنده بود شجریان را غرق در بوسه می کرد...
حافظ بوسه بارانش کن
.
.
او تنها یک خواننده نبود! صدای یک ملت بود..
مرغ سحر پر کشید...


متن الناز اسفندفرد


لینک متن

خیال دیدنت چه دلپذیر بود

جوانی ام در این امید پیر شد

نیامدی و دیر شد

نیامدی و .....

دیر شد....بخشی از شعر


متن شعر


لینک متن

باز امشب از خیال تو غوغاست در دلم


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

دلم گرفته خدا را تو دلگشایی کن
من آمدم به امیدت، تو هم خدایی کن


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

نشسته ام به پنجره نگاه میکنم
دریچه آه میکشد...
تو از کدام راه میرسی ؟
خیال دیدنت چه دلپذیر بود...
جوانی ام در این امید پیر شد
نیامدی و دیر شد ...
هوشنگ ابتهاج

ارسال شده توسط د_م _ ف

متن غمگین


لینک متن

خودم را بی تو دلخوش می کنم جانا به هر نوعی
گَهی با اشکِ جانفرسا،گَهی لبخند مصنوعی...


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

بُوَد که بار دگر بشنوم صدای تو را؟
ببینم آن رخ زیبای دلگشای تو را؟


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

برای بردن ایمانِ من
لبخند هم کافی ست!
همین یک شعله
‍‍آتش می زند
انبارِ کاهم را...!

ارسال شده توسط naranj

متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

ما قصه یِ دل جُز به بَر یار نبردیم

- هوشنگ ابتهاج

ارسال شده توسط naranj

متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

خودم را بی تو دلخوش
می کنم جانا به هر نُوعی
گَهی با اشکِ جان فرسا
گهی لبخند مصنوعی .

- هوشنگ ابتهاج

ارسال شده توسط naranj

متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

روا مدار
که پیوسته دل شکسته بوَد ..


\هوشنگ ابتهاج\

ارسال شده توسط naranj

متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

گوش ڪن
با لب خاموش
سخن می گویم

پاسخم گو
به نگاهی ڪه
زبان من و توست ...!


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

از دیده افتادی ولی از دل نرفتی


متن شعر


لینک متن

هوشنگ ابتهاج :

آدم ها تا حد مردن
از خود خسته ات می کنند
ترکت نمی کنند
اما مجبورت میکنند ترکشان کنی
آنگاه تو میشوی بنده ی سر تا پا خطا کار..


متن گفتار بزرگان


لینک متن

مرا ز عشق تو این بس که در وفای تو میرم


متن شعر


لینک متن

روزگاریست که هم صحبت من تنهاییست ...


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

مژه برهم نزنم تا که ز دستم نرود

ناز چشم تو بقدر مژه بر هم زدنی


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

هر سوی موج فتنه گرفته ست و زین میان
آسایشی که هست مرا در کنار توست


متن شعر


لینک متن

چو شب به راه تو ماندم که ماه من باشی


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

خون می چکد از دیده در این کنج صبوری
این صبر که من میکنم افشردن جان است


متن شعر


لینک متن

امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

چه ابر تیره ای گرفته سینه تو را

که با هزار سال بارش شبانه روز هم

دل تو وا نمی شود


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

من نمی دانستم
معنیِ «هرگز» را
تو چرا بازنگشتی دیگر؟


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

مرغ شب خوان که با دلم می خواند
رفت و این آشیانه خالی ماند


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

امید هیچ معجزی ز مرده نیست
زنده باش


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

سلام بر تو که
روی تو روشنایی ماست


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن

تو را می خواهم ای دیرینه دل خواه


متن هوشنگ ابتهاج


لینک متن


سایه صد عمر در این قصه به سر رفت و هنوز /
ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست...

هوشنگ ابتهاج

ارسال شده توسط شعر بیگانه

متن شعر


لینک متن

به آرزو نرسیدیم و دیر دانستیم

که راه دورتر از عمرِ آرزومندست


متن شعر


لینک متن

هوشنگ ابتهاج:
امیدوارم پس از مرگم اینگونه از من یاد کنند که
هر چه می گفت با صداقت گفت و باور داشت


متن گفتار بزرگان


لینک متن

در این سرای بی کسی، کسی بع در نمی زند
به دشت پر ملال ما، پرنده پر نمی زند
عزیزِ بی وفا بیا، غمت امان نمی دهد
به جان دفترم دگر، قلم شرر نمی زند:)
به یاد استاد ابتهاج

ارسال شده توسط تبسم سلمانی

متن تبسم سلمانی


لینک متن

تا من بودم نیامدی، افسوس!
وانگه که تو آمدی، نبودم من


متن شعر


لینک متن

گر بگویم که تو در خون منی بهتان نیست....

ارسال شده توسط pouriagh1

متن شعر


لینک متن

گفتم این کیست که پیوسته مرا می خواند

خنده زد از بنِ جانم که منم، ایرانم


متن شعر


لینک متن


انتشار متن در زیبامتن