زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

از دیدگاه من ظالم و مظلوم تفاوتی ندارند . ظالم کسی است که در حق مظلومی ظلم می کند و مظلوم کسی است که به هر دلیلی اجازه می دهد ظالم در حقش ظلم نماید . هر دو به یک اندازه در ساختن این تراژدی سهم دارند . بابک حادثه
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR
عکس نوشته بابک حادثه از دیدگاه من ظالم و مظلوم تفاو
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته بابک حادثه از دیدگاه من ظالم و مظلوم تفاو...


انتشار متن در زیبامتن