زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

بهار آمد..

بهار آمد سراغ از یار می گیرد
نسیم و بلبل و دلدار می گیرد
بهار آمد هزاران بوسه بر چشمی
پرستو کنج آن دیوار می گیرد
بهار آمد و شب را تا سحر بیدار
سراغ بوسه ای از یار می گیرد
به روی شاخه سارانی..
سراغ بلبلی از سار می گیرد
نسیم صبح را بیدار
سراغ مشک از عطار می گیرد
گل و بلبل پرستو را
به جام و دیده ی خمار می گیرد
کویر و دشت و آهو را
به اشک دیده ای تیمار می گیرد
به آغوشی هزاران گل
به سنگ و صخره ها بسیار می گیرد
بهار آمد سراغ از یار می گیرد
نسیم و بلبل و دلدار می گیرداینجا جنوبست و خزان بار سفر بسته
اینجا هزاران عاشقی از این جهان رسته
اینجا فقط خاکست بادست نور خورشیدی
اینجا زمین و آسمانش شوکران بسته
ZibaMatn.IR

پیروز پورهادی ارسال شده توسط
پیروز پورهادی


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

انتشار متن در زیبامتن