زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

ای تو ،تمام جهان من
راست بگو
قبل تو صبح روشن چه وهمی بود
که پرده ی سهمگین تاریک شب را کنار می زد؟

مهدیه باریکانی
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته مهدیه باریکانی ای تو تمام جهان من راست بگو
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته مهدیه باریکانی ای تو تمام جهان من راست بگو...


انتشار متن در زیبامتن