زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

در جنین انسان، نه ریه ها نفس
می کشند و نه چشم ها می بینند .
پس جنین برای هستی ای آماده می شود که برایش قابل تصور نیست.
«آیا ما هم نباید خود را برای هستی ای فراتر از فهم مان و حتی فراتر از رویاهایمان آماده کنیم؟»

اروین یالوم
مامان و معنی زندگی
ترجمه ی دکتر سپیده حبیب
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن