زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

من همیشه دوستدار یک زندگی عجیب و پرحادثه بوده ام .
شاید خنده ات بگیرد اگر بگویم من دلم می خواهد پیاده دور دنیا بگردم.
من دلم می خواهد توی خیابان ها مثل بچه ها برقصم، بخندم، فریاد بزنم.
من دلم می خواهد کاری کنم که نقض قانون باشد.
شاید بگویی طبیعت متمایل به گناهی دارم ولی اینطور نیست .
من از اینکه کاری عجیب بکنم لذت می برم.

بخشی از نامه ی فروغ فرخزاد
به پرویز شاپور
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن