زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

خدا باشد..

سلامت میکنم جانا سلامی خوشنوا باشد
برای عاشقی چون تو نشانی از خدا باشد
سلامت میکنم جانا که انفاسش نسیم صبح
به روی دیده و چشمی شکوهش مبتلا باشد
سلامت میکنم جانا شعور شعر ناپیداست
که قصد من اگر گفتم خدا باشد خدا باشد خدا باشد
ZibaMatn.IR

پیروز پورهادی ارسال شده توسط
پیروز پورهادی


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته پیروز پورهادی خدا باشد سلامت میکنم جانا
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته پیروز پورهادی خدا باشد سلامت میکنم جانا...


انتشار متن در زیبامتن