زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

عشق داغیست که تا مرگ نیاید نرود
هر که بر چهره از این داغ نشانی دارد
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته تک بیت زیبا عشق داغیست که تا مرگ نیاید نرو
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته تک بیت زیبا عشق داغیست که تا مرگ نیاید نرو...


انتشار متن در زیبامتن