زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

تو شاید، من ولی از یاد تو غفلت نمی کردم
برای دوستی با غیر تو رغبت نمی کردم
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن