100 متن کوتاه روزگار ۱۴۰۳ جدید 2024

متن های کوتاه درباره روزگار

100 متن کوتاه روزگار ۱۴۰۳ جدید 2024
کپشن روزگار برای اینستاگرام و بیو واتساپ

همیشه آرزویم، تکیه بر محکم ترینهای روزگار بود،

افسوس! که نمیدانستم محکم ترینهای روزگار هم،
آهن است و سرد...!عکس نوشته آرزو همیشه آرزویم تکیه بر محکم تری

لینک متن

ای مونس روزگار چونی بی من

ای همدم غمگسار چونی بی من

من با رخ چون خزان خرابم بی‌تو

تو با رخ چون بهار چونی بی منعکس نوشته کلام بزرگان ای مونس روزگار چونی بی من ا

لینک متن

گره زدی به غمت
هر چهار فصل مرا

بیا که در شود این روزگار دلتنگی ...عکس نوشته کلام بزرگان گره زدی به غمت

لینک متن

خبرترین خبر روزگار بی‌خبری‌ست
خوشا که مرگ کسی را خبر نخواهد کردعکس نوشته مرگ خبرترین خبر روزگار بی‌خبری‌ست

لینک متن

بعضی از آدم های این روزگار با گرگ بره می خورند...با چوپان گریه می کنند! مراقب باشیم...عکس نوشته بره بعضی از آدم های این روزگار با

لینک متن

دلم گرفته پدر برایم بهار بفرستید زشهر کودکیم یادگار بفرستید دلم گرفته پدر روزگار با من نیست دعای خیرو صدای دو تار بفرستیدعکس نوشته روزگار دلم گرفته پدر برایم بهار بفرست

لینک متن

رفتیم و داغ دل ما به دل روزگار ؟ هه! رفتیم و داغ دل ما به هیچ کس نماندعکس نوشته رفتیم رفتیم و داغ دل ما به دل روزگار

لینک متن

بی وفا تر از روزگار ندیدم
بی *تو* دارد می گذرد!عکس نوشته روزگار بی وفا تر از روزگار ندیدم بی

لینک متن

تنها دو نفر به ما می اموزند :روزگار و اموزگار
اولی به قیمت عمرمان
دومی به قیمت عمرش
روز معلم گرامی بادعکس نوشته آموزگار تنها دو نفر به ما می اموزند ر

لینک متن

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد …
از عاشقی تباهی
از زندگی مصیبت
از دوستی شکست و
از سادگی خیانتلینک متن

روز های سختم که تمام شد
میرم میزنم...
رو شونه روزگار
میگم
جنبه رو حال کردی!لینک متن

در گیر یک نگاه تو شد روزگار من...لینک متن

هنگامی که دست روزگار سنگین
و شب
بی آواز است
زمان عشق ورزیدن و اعتماد است
و چه سبک است دست روزگار
و چه پر آواز است شب
هنگامی که آدمی عشق می ورزد
و به همگان اعتماد داردلینک متن

دلتنگی‌ یعنی‌
هیچ چیز این روزگار
دوست داشتنی نیست
جز تو !

تو هم که نیستی‌...

♡lt;~ ~gt;♡لینک متن

سرگیجه گرفتم بسکه روزگار دورم زد....لینک متن

دعای خیر مادر قرص زیر زبانی ست
وقتی که روزگار
قلبت را به درد می آورد.لینک متن

بر ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار
فکری به حال خویش کن این روزگار نیستلینک متن

مثل گیسویی که باد آن را پریشان می کند
هر دلی را روزگاری عشق ویران می کندلینک متن

دهان صبح پر از خنده دیدم و گفتم
غنیمت است در این روزگار خندیدنلینک متن

خدایا عاشقش کن تا بفهمد درد من را

بفهمد روزگار غمگسار سرد من رالینک متن

‏دل تنگ و دست تنگ و جهان تنگ و کار تنگ
‏از چهارسو گرفته مرا روزگار تنگ ...لینک متن

کلمات
لباس مشکی پوشیده اند
گویند
مشکی رنگ عشق است
گویم
از مشکی بالاتر
رنگی نیست
روزگار مشکی ما را
کدام دست
با قلم مو
مشکی کرده استلینک متن

یک شب دعای تشنه ی ما ابر می شود
این روزگار زرد و سترون همیشه نیستلینک متن

مواظب خوبیهات باش

روزگار دلسوز کسی نیست

از احساس تو چنان تصویری میسازد

که هیچ چراغی

خانه دلت را روشن نمیکند...لینک متن

روزگار، نبودنت را برایم دیکته می کندو نمره ی من باز می شود... صفر!هنوز نبودنت را یاد نگرفته املینک متن

نرم نرمک میرسد اینک بهار


تف به قبر روزگار
|لینک متن

بر ما گذشت نیک و بد، اما تو روزگار
فکری به حال خویش کن این روزگار نیستلینک متن

دعای خیر مادر
قرص زیر زبانی است وقتی که روزگار قلبت را به درد می آورد...لینک متن

روزگار پدرم را گرفت
او هم می دانست
تنها راه زمین خوردنم نبود پدر است...لینک متن

روزگار انتقام عاشق بودنم را
با نبودنت
با نیامدنت
با هر آنچه که می توانست گرفت


متن انتقام


لینک متن

پاسخ آدمهای نامهربان را به روزگار بسپار
و به خوب بودنت ادامه بده
این جهان آدم خوب کم دارد


متن نسرین بهجتی


لینک متن

دل تنگ و دست تنگ و جهان تنگ و کار تنگ
از چهار سو گرفته مرا روزگار تنگ


متن شعر


لینک متن

این روز ها تازه فهمیدم که روزگار قمار باز ماهری ست و من نباید بدون تجربه این بازی را با او به راه می انداختم.....محدثه بخشی

ارسال شده توسط معجزه ها در راهند

متن محدثه بخشی


لینک متن

جمعه باید باتو سر میشد ولی این روزگار

طاقت خندیدن انسان عاشق را نداشت


متن پروانه حسینی


لینک متن

تیغ بران گر به دستت، داد چرخ روزگار
هر چه می خواهی ببر،اما مبر نان کسی


متن شعر


لینک متن

تادوست داری ام
تا دوست دارمت
تا اشک ما
به گونه ی هم می چکد زِ مهر
تا هست در زمانه
یکی جانِ دوستدار
کی مرگ می تواند
نام مرا بِروبد از یاد روزگار؟؟؟
.
.


متن سیاوش کسرایی


لینک متن

پاییز ؛ بهار به بغض نشسته است ؛ در اندوه بیکران روزگار


متن چامک


لینک متن

هرلحظه از تو دووورترم کرده سرنوشت
این روزگار نیست، قطار جهنم است


تک بیت از غزلی تازه


متن علیرضا بدیع


لینک متن

چقدر در حالاحالاهای نبودنت
امروزگار من
پر از فرداهایی ست
که هنوز نرسیده اند
و من همیشه
بوسه های تو را کال می چینم....


جلال پراذران

ارسال شده توسط جلال پراذران

متن جلال پراذران


لینک متن

کجا رواست
که از دستِ دوست هم بکشد

دلی که این همه
از دستِ روزگار کشید؟


متن شعر


لینک متن

ای که قلبی مهربان داری و لبخندی چو گل
روزگار و خانه و کاشانه ات لبریزِ گل


متن شعر


لینک متن

حداقل تو بخند
شاید روزگار از رو برود و رنگ خوشبختی را به زندگی برگرداند .


متن ساناز قاسمیان


لینک متن

قانون گردباد بوَد روزگار را

جز خار و خس، زمانه به بالا نمی برد


متن شعر


لینک متن

روزگار
همبازی کودکان نشو
چشم می گذاری
لبخندی قایم می شود

ارسال شده توسط Soharejvani1

متن سها رجوانی


لینک متن

ز روزگار مرا خود همیشه دردی بود

غم تو آمد و آن را هزار چندان کرد


متن شعر


لینک متن

حوصلع! سر! 😶
عشق! پر! 💔
چشم! تر! 😢
مخ! رد! 🤯
سر! درد! 🤕
مغز! هنگ 🥴
دل! تنگ! 🥺
خستع نباشی سر نوشت... 😊

ارسال شده توسط My Ehsas

متن خاص


لینک متن

که داند بجز ذات پروردگار
که فردا چه بازی کند روزگار

ارسال شده توسط شعرهای من

متن شعر


لینک متن

از یار داغ دیدم و از روزگار هم
چشمی به روزگار ندارم به یار هم


متن شعر


لینک متن

ای دل غمگین نباش
عادت این مردم تا بوده همین بوده
دور آتشی که می سوزی می رقصند

ارسال شده توسط علی محمد ملکی

متن کربلایی علی محمد ملکی


لینک متن

تنها رفیق من نگرانم که روزگار
از من تو را بگیرد و تنهاترم کند

دکتر علی دینی پور (ایلیا)


متن شعر


لینک متن

می شود با همه وجود سالها
گیر کسی باشی و قسمت نشود؟
ما تلاش کردیم اما روزگار نذاشت
إِنَّ اَلزَّمَانَ مُفَرِّقُ اَلْأَحْبَابِ(علی علیه السلام)
همانا روزگار جدا کننده عشاق است

ارسال شده توسط علی محمد ملکی

متن کربلایی علی محمد ملکی


لینک متن

از روزگار آموختم که باید صبر کرد
از صبر آموختم که باید صبر کرد
صبر...

ارسال شده توسط مرد 50 ساله

متن خاص


لینک متن

انسان دو نوع معلم دارد:
آموزگار و روزگار

هرچه با شیرینی از اولی نیاموزی،
دومی با تلخی به تو می آموزد.

- ژاوتگ تزو


متن جملات آموزنده


لینک متن

می دانی رفیق
خودمان تمام شدیم
اما
غم مان نه......
برگرفته از کتاب: یک شب از شانه های خدا هم طلبم را برداشتم
به قلم:مریم کنف چیان

ارسال شده توسط اشعار و دلنوشته های من

متن مریم کنف چیان


لینک متن

حرف زیاد است اما حوصله ای نیست
از بغض عمیق به گلویم گله ای نیست
گر روزگار نکشد مرا،
بی شک فراق تو می کشد مرا
علی محمد ملکی

ارسال شده توسط علی محمد ملکی

متن کربلایی علی محمد ملکی


لینک متن

باشد کھ از پسِ صبرِ بی صداۍ
ما بخندد بهرِ ما روزگار . . 🪴

ارسال شده توسط کنجِ خلوت

متن جملات زیبا


لینک متن

مهبربونم
تقارن پاییز طبیعت را با شکفتن موجودیتت رو بهت شاد باش میگم
امیدوارم روزگارت پُر از رنگهای شاد پاییزی باشه...

ارسال شده توسط اشک باران

متن تبریک تولد


لینک متن

بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر
بار دگر روزگار چون شکر آید


متن شعر


لینک متن

از این مردمانِ بدِ روزگار

ندارم دگر هیچوقت انتظار

هم آنان که اعضای یک پیکرند

همه تشنه ی خون یکدیگرند

اعظم کلیابی بانوی کاشانی

ارسال شده توسط بانوی کاشانی اعظم کلیابی

متن اعظم کلیابی


لینک متن

عاشق شیم و دعا کنیم که شاید از معجز عشق

یه روز بیاد که روزگار دوباره روزگار بشه


متن تک بیت


لینک متن

به چرخ روزگار گشتیم ولی سامان ندیدیم
ما کویر تشنه آبیم ولی باران ندیدیم

ارسال شده توسط علی محمد ملکی

متن کربلایی علی محمد ملکی


لینک متن

سکوت ظاهرش قشنگه
اما باطنش روح آدم را میخوره....

ارسال شده توسط رسم روزگار

متن خاص


لینک متن


انتشار متن در زیبامتن