زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

تو از همه ی
قافیه ی
شعرهای نالی زیباتری!
شعر: مهدی صالح
ترجمه: زانا کوردستانی
ZibaMatn.IR

زانا کوردستانی ارسال شده توسط
زانا کوردستانی


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته برگردان شعر کوردی تو از همه ی قافیه ی شعرهای
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته برگردان شعر کوردی تو از همه ی قافیه ی شعرهای...


انتشار متن در زیبامتن