زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

تصادفِ زیبایی هاست
اینگونه که
پروانه ها
به اشتیاقِ رنگِ چشمت
به شیشه ی عینکت می خورند.

_محسن بیدوازی
_کتاب غم های تزئینی
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته شعر کوتاه تصادفِ زیبایی هاستاینگونه کهپر
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته شعر کوتاه تصادفِ زیبایی هاستاینگونه کهپر...


انتشار متن در زیبامتن