زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

تو هم /

خودت را خالی کن /

ماشه را بچکان، آسمان! /

این سربازِ زندگی /

بارها بدرد خورده است /

راحت باش! /

این صحنه را /

فقط مرزهای دور /

می بینند.... /

آرمان پرناک
ZibaMatn.IR

آرمان پرناک ارسال شده توسط
آرمان پرناک


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته آرمان پرناک تو هم خودت را خالی کن
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته آرمان پرناک تو هم خودت را خالی کن...


انتشار متن در زیبامتن