زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

*از وقتی زیر آبی رفتن را یاد گرفته، نمی گذارد آب خوش از گلوی کسی پایین برود!
*از روزی که کوچه علی چپ را اتوبان کرده اند، همه یک راست به جاده خاکی می زنند.
* با مرگ قلم، همه کاغذها کفن پوش می شوند!
* از نان هایی که آجر کرده بود برای خودش برداشت تا از آن ها دیوار حاشا بسازد.
* تنها خوبی که دست بی نمکم برایم دارد این است که هنگام زخم شدن درد نمی کند.
* برای رسیدن به دل دریایی اش، کشتی دلم را به آب انداختم .
* میدان پارک، محل قیام فواره هاست!
* صورت ماهت، آسمان دلم را آفتابی می کند!
* برای پیاده کردن حرفش، سوار خر شیطان شد!
* تنها کسی که دوست داریم این روزها در خانه هایمان را بزند، شانس است.
* مدادها بدون قلم تراش همه به ته خط می رسند.
* عزرائیل خرج زندگی اش را با دخل آدم ها در می آورد!
* آنقدر دسته گل به آب داده ام که به پوچی رسیده ام !
* جدی ترین عامل زخم های جامعه ، باند بازی است !
* با تو پریدن را بیشتر از تمام آسمان دوست دارم!
* زندگی ام را شیرین کرده اند، قهوه تلخ چشم هایت.. .

اصغر رضایی گماری
کاریکلماتور
ZibaMatn.IR

الفبای کلمات ارسال شده توسط
الفبای کلمات


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
متن های مرتبط اصغر رضایی گماری

انتشار متن در زیبامتن