100 متن کوتاه خواب ۱۴۰۳ جدید 2024

متن های کوتاه درباره خواب

100 متن کوتاه خواب ۱۴۰۳ جدید 2024
کپشن خواب برای اینستاگرام و بیو واتساپ

هزار بار هم که از این شانه به آن شانه بغلتی،

این شب صبح نمی شود........

وقتی دلتنگ باشی........عکس نوشته کلام بزرگان هزار بار هم که از این شانه

لینک متن

-بس که خمیازۀ فریاد کشیدم،
دیری‌ست ؛
خواب‌هایم همه کابوس،
همه فریادند…عکس نوشته کلام بزرگان بس که خمیازۀ فریاد کشیدم

لینک متن

تا شب همه شب خواب به چشمم بنشانم
تا پر شود از حسّ حضور تو ضمیرم
باید تو بگویی شبت آرام عزیزم
تا با نفس گرم تو آرام بگیرمعکس نوشته تک بیتی تا شب همه شب خواب به چشمم

لینک متن

شبی شعری برایت نوشتم
در شعرم برف باریدن گرفت
و من بر بالین شعرم
به خواب رفتم

سحرگاهان که چشم گشودم
هم برف به تمامی آب شده بود
هم شعر را به تمامی آب برده بود

:عکس نوشته زیبا شبی شعری برایت نوشتم در شعرم

لینک متن

ساده ترین و همگانی ترین آسایش
همان خواب استعکس نوشته آسایش ساده ترین و همگانی ترین آسایش

لینک متن

خواب نمیبرد مرا
کرده دلم بهانه ات

هر طرفی نظر کنم
مانده به جا نشانه اتعکس نوشته تک بیتی خواب نمیبرد مرا کرده دلم

لینک متن

می‌تراود مهتاب

می‌درخشد شبتاب

نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک

غم این خفته‌ی چند

خواب در چشم ترم می‌شکندعکس نوشته چشم می‌تراود مهتاب می‌درخشد شبتاب

لینک متن

چه خوب بود که آدمی می توانست وقتی درد و مصیبتی دارد ماه ها بخوابد و چندین ماه بعد آسوده و تازه نفس از خواب برخیزد.عکس نوشته مصیبت چه خوب بود که آدمی می توانست و

لینک متن

همه تو ی خواب ناز و منم به فکر چشمای ناز اون...عکس نوشته خواب همه تو ی خواب ناز و منم به فکر

لینک متن

من که از یاد تو بی خوابم عزیز . نوش جانت خواب راحت! شب بخیر...لینک متن

یک نفر آمده دنیای مرا سبز کند
خواب و بیداری و رویای مرا سبز کند
و به یمن نفس سبز و اهورایی عشق
از سرا تا به ثریای مرا سبز کندلینک متن

بگو به خواب که امشب میا به دیده ی من
جزیره ای که مکان تو بود آب گرفتلینک متن

بمان
که برگ خانه ام را به خواب داده ای
فندق بهارم را به باد
و رنگ چشمانم را به آبلینک متن

میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای یاد
یادی برای سنگ
این بود زندگی؟لینک متن

از خواب چو بر خیزم
اول تو به یاد آییلینک متن

مجال خواب نمی باشدم
ز دست خیاللینک متن

من فقط خسته بودم
خوابم برد
یکی آمد
یکی که خوب بلد بود خوابم را ببرد؛
ریخت توی کیسه وُ
با خودش برد

هنوز هم خسته ام
فقط خوابم نمی بردلینک متن

شرمنده می کنی
گاهی در خواب
به من سر ممی زنی...لینک متن

خواب شوى ، باد شوى ، در گذر آب شوى
عشق نمى رود ز سر ، عشق سفر نمى کندلینک متن

کاش از عمر شبی تا به سحر چون مهتاب
شبنم زلف تو را نوشم و خوابم نبرد

️️️لینک متن

من خواب های زنی هستم
که بر طاقچه می تابدلینک متن

خواب‌ هایم بوی تن تو را
می‌ دهد
نکند آن دورتر ها
نیمه شب در آغوشم می‌گیری..؟!لینک متن

الکی قصه ببافم چه شود؟

تو که پیشم باشی

نه فقط خواب

که بیداری من

رنگ رؤیا دارد.لینک متن

نه‌ خواب‌
نه‌ بیداری‌
دنیا‌
با انتطار و بی‌‌قراری‌
زیباست‌لینک متن

پلکم نمى آید به هم یک دم که شاید در زنى
لعنت به آن دزدى که از چشمان من خوابم ربودلینک متن

قول داد که

امشب

به خوابم می آید

حالااز شوقِ اینکه قرار است

در رویا ببوسمش

خوابم نمی برد...لینک متن


صُبح ها دیر تر از مَن
از خواب بیدار شو
تو نمی دانی !
تماشای تو در جلد خواب
چه می کند با حالِ پریشانم

️️️لینک متن

تمام ترسم از این است که یک شب بخواهی به خوابم بیایی و من همچنان به یادت نشسته باشم ....!لینک متن

بعضى ها در خواب مى بینند
که موفق شده اند ...
اما بعضى ها نمى خوابند
تا بتوانند موفق شوند...لینک متن

دیدن گل انار در خواب شادی و ازدواج است. اگر در غیر فصل باشد، نفعی ندارد. اگر ببیند که گلنار از درخت بگسست، دلیل که از عروس جدا شود.لینک متن

کوتاه ترین قصه ی شب را
به من بگو ...
با یک شب بخیر از زبان تو
میشودخدارا هم درخواب دید...لینک متن

همه خوابند..
مرا در همه شب بیداریستلینک متن

شب ها چشمم را نه،
یادت را می بندم،
و به خواب نه،
به تو خواهم رفت...


️️️لینک متن

امشب موقع خواب،بشمار...
تعداد دل هایی را که به دست آوردی
بشمار ،تعداد لبخند هایی که
بر لب دوستانت نشاندی ...
بشمار،تعداد اشک هایی که
از سر شوق و غم ریختی ...
فصل زردی بود،تو چقدر سبز بودی؟!لینک متن

من هنوز گاهی
یواشکی خوابِ تو را می بینم
یواشکی نگاهت می کنم
صدایت می کنم
بینِ خودمان باشد
اما من هنوز تو را
یواشکی دوست دارم...لینک متن

کاش یوسف در کنارم بود و می گفت
که تعبیر کدامین خواب من دیدار با توستلینک متن

توخواب یا رویا :بپری بغلش بوسش کنی
هیچوقت بهش نمیرسیملینک متن

اَگِه خواب نبود خِیلیا بِ آرِزوهاشُون نمی رِسیدَنلینک متن

شده دلتنگ کسی باشی و از شدت حزن
گریه بر شانه‌ی بالش کنی و خواب شوی؟لینک متن

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت

آنچه در خواب نرفت چشم من و یاد تو بودلینک متن

و خواب
کابوسی که هر شب
می گیرد از من
چشمان تو رالینک متن

‌خواب اگر نبود ،
چقدر آدم ها دق می کردند !
همان هایی ک به عشق دیدار کسی ،
چشم هایشان را می بندند ...لینک متن

دزدی در خانه فقیری می‌جُست ؛
فقیر از خواب بیدار شد و گفت : ای مرد ! آنچه تو در تاریکی می‌جویی ، ما در روزِ روشن می‌جوییم و نمی‌یابیم ...!لینک متن

بخت اگر بیدار باشد خواب بردارد مرا
یکسر از بستر در آغوش تو بگذارد مرا!لینک متن

I love sleep.
You forget about pain,problems, stress,everything for a while.

من خواب رو دوست دارم.
براى یه مدت درد، مشکلات، استرس
و همه چیز رو فراموش میکنى.لینک متن

کوتاه ترین قصه ی شب را
به من بگو با یک شب بخیر
از زبان تو میشود خدا را
هم در خواب دید...


️️️لینک متن

سری ز خواب بر آور
که صبح روشن شدلینک متن

دیدنت را دوست دارم ،،
سرِ صبح ، ظهر ، غروب
در خواب ، همیشه ، هرجا
هر جا که بتوان تو را دید ،،،
صدا کرد ، بغل کرد و بوسید
من دیدنت را
دیوانه وار دوست دارم ....لینک متن

دنیا!!!
بازی هایت را سرم درآوردی
گرفتنی هاروگرفتنی
دادنی هاروندادی
حسرت هاراکاشتی
زخم هایت را زدی
دیگربس است چون دیگرچیزی نمانده بگذاربخوابم
محتاج یک خواب بی بیداریم...لینک متن

روز تولد تو، روز نگاه باران / بر شوره‌زار تشنه، بر این دل بیابان
روز تولد تو، گویی پر از خیال است / یاس و کبوتر و باد، در حیرت تو خواب است
تولدت مبارک دوست اسفندماهی منلینک متن

درد آورست این که بفهمی دلبر ت عمریست
هرشب به یاد دیگری در بسترت خواب استلینک متن

چقدر من
دیدنت را دوست دارم
در خواب
در غروب
در همیشه‌ی هر جا،
هر جایی که بتوان تو را دید،
صدا کرد و از انعکاس نامت کیف کرد
چه ‌قدر من دیدن تو را دوست دارم...لینک متن

همونجوری که چشم بسته همیشه خواب نیست لبی هم که میخنده همیشه شادنیست


متن خاص


لینک متن

شب ڪه ماه نمی خواهد،
ستاره نمی خواهد،
خواب نمی خواهد،
شب، تنها یک تو می خواهد،
بوسه بوسه فقط،️
در آغوش این من و تمام.


متن عاشقانه


لینک متن

ندارم خواب آرامی مگر در کنج آغوشت
بیا درمان بکن این شب نخوابی های دائم را


متن عاشقانه


لینک متن

باز هم محو تماشا شده ام
سروپا خیره ب ه رویِ مهتاب
شاید اینبار تو را من دیدم...
شاید از دور
شاید در خواب !!


متن عاشقانه


لینک متن

ببار ای آسمان امشب که قلبم باز بی تاب است...
نه روز آرامشی در دل نه شب در چشم من خواب است


متن غمگین


لینک متن

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت
آنجه در خواب نرفت چشم من و یاد تو بود


متن شعر


لینک متن


خواب در بستر چشمانِ تو دیدن دارد...


متن اصغر معاذی


لینک متن

حتی در مورد خواب نیز، میزان بیش از اندازۀ آن مضر است.


متن هومر


لینک متن

از شوق دیدنت
بی خواب می شوم
تو اما
همه ی قرارهایت را
در خواب هایم می گذاری...!


متن شعر


لینک متن

مثل تن خسته ای که خواب می خواهد
آنقدر خسته است، جانم
که مرگ می خواهم....


متن سید علی صالحی


لینک متن

من خواب می دیدم که بیدار هستم، تا اینکه بیدار شدم و فهمیدم که خواب هستم.


متن استن لورل


لینک متن

هر چند نمی دانم
خواب هایت را با که شریک می شوی
اما هنوز
شریک تمام بیخوابی های من تویی …


متن خاص


لینک متن

خبر از آفتاب واصل شد
خواب بودیم و عشق نازل شد
پهن شد خنده ای به روی جهان
تو...رسیدی و... قصه کامل شد.


متن عاشقانه


لینک متن


مرا،خوابی احتیاج است
که تعبیر کند آمدنت را
.


متن معین خویینی


لینک متن

در چنین شب های بی فریاد رس
روز خوش در خواب باید دید و بس


متن شعر


لینک متن

من ادامه ی بیداری توام
یا
تو ادامه ی خواب من؟


متن عباس حسین نژاد


لینک متن

از خواب من گذشته ای
به آرامیِ قویی
در دریاچه ی پاییزی


متن عاشقانه


لینک متن

هر شب خواب می بینم
ستاره ها دورتر
زمین ناموزون
سکوت مطلق
آهسته
دست می کشم بر خیالم
شکر خدا
تُو هنوز از فکرم
نرفته ای.


متن کیوان زارعمند


لینک متن

بیا قرار بگذاریم هر چند شنبه
در خوابی
خیالی
جایی...

یک دلِ سیر
هم را ببینیم


متن افشین صالحی


لینک متن

دیگر از خواب هم کاری ساخته نیست,
نه مرا میبرد,
نه تو را می آورد,
تشدید میگذارد روی دلتنگی ها
و من
عاجزانه تا صبح,
دخیل میبندم به ضریح آسمان!
شاید با سپیده,
تو هم برسی...!


متن هستی معیدی


لینک متن

بال و پَر نداشته ام اما
تا دِلت بخواهد،
پریده ام
نیمه شب،
از خواب....


متن حمید میرزانژاد


لینک متن

به وقت ِشب
آرام باش
من ستاره ها را
میشمارم
خوابت که برد
تا صبح
سیر نگاهت میکنم...


متن عاشقانه


لینک متن

می رفتیم اگر
از این خواب
به خوابی دیگر .
بهتر بود از این
بیداری عذاب آور


متن علی آبدارباشی


لینک متن

قصّه ها که تمام می شوند آدم ها به کجا می روند؟چون غم آید به میان؛ خواب کجاست ؟

ارسال شده توسط Leyla_Todeli (◕‿◕)♡

متن خاص


لینک متن

خوابت را به هم نمی زنم
بوسه ای روی گونه ات می گذارم و
بوسه ای از گونه ات برمی دارم
آنچنان آرام خوابیده ای
که دلم نمی آید رفتنت را شیون کنم


متن غمگین


لینک متن

شب بیداری های من
همه از سر دلتنگی نیست
راستش را بخواهی
می ترسم معجزه بیاید
تو را بیاورد
و من خواب باشم...


متن دلنوشته


لینک متن

خواب فَقَط خواب نیست، یِ فَرارِه


متن خاص


لینک متن

خواب دیدم از آسمان انار می بارد
سرنوشت دانه ها اما
یکسان نیست
برف در سکوت مینشیند
انار در خون ...
ما که دانه های دلمان پیدا بود


متن محمد ابراهیم گرجی


لینک متن

جهان آلوده خواب است !!
(سهراب سپهری)

ارسال شده توسط دختر بهمنی

متن سهراب سپهری


لینک متن

هر شب
خواب کسی را می بینم
که نیست..
و هربار با گریه از تو می پَرَم...


متن نسترن علیخانی


لینک متن

دلم
هر شب مسافرى
به سوی توست
تا بین دستانت به خواب برود...!!


متن عاشقانه


لینک متن

گاهی خوابت را می بینم ...
بی صدا ، بی تصویر
مثلِ ماهی در آب های تاریک
که لب می زند و معلوم نیست
حباب ها کلمه اند
یا بوسه هایی از دلتنگی ...


متن توماس ترانسترومر


لینک متن

خانه ی خاطراتت متروکه شد
ولی گهگاهی زلزله ی خواب هایت گردوخاکی به پا می کند که جاذبه را هم شکست می دهد
شیوا احمدی الف

ارسال شده توسط Shivaahmadialef

متن شیوا احمدی الف


لینک متن

کوتاه ترین قصه ی شب را
به من بگو ...
با یک شب بخیر از زبان تو
میشود خدا را هم درخواب دید...


متن عاشقانه


لینک متن

هیچ وقت فراموش نکردم
اون رویدادی رو که گفتن بخواب
بزرگ میشی یادت میره
پس بخواب

ارسال شده توسط Arezo85

متن آرزو اکبری


لینک متن

شب هر دو می بافیم تو مو و من خیالت ،
هر دو غرقیم تو در خواب و من در هوایت ،

هر دو لبریزیم تو از غرور و من از غمت
هر دو میمیریم تو برایش و من برایت

ارس آرامی

ارسال شده توسط Maryam

متن ارس آرامی


لینک متن

خواب دیدم
تو را به من
مرا به تو می رساند
یک روز برفی
.
چه رویای سردی ..
.
گرم بپوش
خیالم زمستانی ست


متن بهرام حمیدیان


لینک متن

کجا سفر کرده ای
که در خواب هم نمیبینمت ؟

ارسال شده توسط فرزاد هاشم زاده

متن فرزاد هاشم زاده


لینک متن

شب
بهشتِ خابا دینمه
صوب
سورخِ سئب ِ عطرا
دهمه

برگردان:

شب
خواب بهشت می بینم
صبح
عطر سیب سرخ
می دهم


متن شعر گیلکی


لینک متن

شاید یک روز مادر بیدارمان کند،
دست بکشد روی صورت از اشک خیس مان،
لیوانی آب به دستمان بدهد،
و با لبخند بگوید:
بیدارشو، خواب بد دیده ای، چیزی نیست، من اینجام...

ارس آرامی

ارسال شده توسط Maryam

متن ارس آرامی


لینک متن

کفتر نامه بر و پا پَر و چاهی آمد ...
وعده دادم به دلم اینکه تو خواهی آمد

وعده دادم که به مهمانی من می آیی ...
گرچه خوابت به سرم سرزده گاهی آمد

..
بهزاد غدیری

ارسال شده توسط بهزاد غدیری (شاعر کاشانی)

متن بهزاد غدیری


لینک متن

اگر خواب نبود چقدر آدم ها دق می کردند؛
همان هایی که به شوق آرزویی یا دیدار کسی
چشم هایشان را می بندند...


متن دلنوشته خاص


لینک متن

گاهی تو را کنار خود احساس میکنم
اما چقدر دلخوشی خوابها کم است


متن شعر


لینک متن


می دانی، من خواب را دوست دارم
هرگاه که بیدارم
زندگی ام تمایل عجیبی به فروپاشی دارد


متن ارنست همینگوی


لینک متن

در خواب سنگین می رود دستان من این روزها

شاید که دستان تو را در خواب می بیند مدام

ارس آرامی

ارسال شده توسط Maryam

متن ارس آرامی


لینک متن


انتشار متن در زیبامتن