زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

خورشیدام و
بوسیده ام
روی ماه صبح را


زانا کوردستانی
ZibaMatn.IR

زانا کوردستانی ارسال شده توسط
زانا کوردستانی


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته زانا کوردستانی خورشیدام و بوسیده ام روی ما
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته زانا کوردستانی خورشیدام و بوسیده ام روی ما...


انتشار متن در زیبامتن