زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

دیده بگشا غروب نزدیک است
راه دشوار و جاده باریک است

تهمت و حرف ناروا ممنوع
خانه ی قبر تنگ وتاریک است

اعظم کلیابی
بانوی کاشانی
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته اعظم کلیابی دیده بگشا غروب نزدیک است راه
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته اعظم کلیابی دیده بگشا غروب نزدیک است راه...


انتشار متن در زیبامتن