زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

ای که از کوچه ی معشوقه ی ما میگذری
حال او را تو، بپرس من که ندارم خبری

تو بگو حال دلش خوب شده یا که هنوز
مانده در حسرت دیدار کسی در سفری

اعظم کلیابی
بانوی کاشانی
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته اعظم کلیابی ای که از کوچه ی معشوقه ی ما می
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته اعظم کلیابی ای که از کوچه ی معشوقه ی ما می...


انتشار متن در زیبامتن