زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

و اردیبهشت
دربهشتِ دستانِ تو
شکوفه می زند
آن هنگام که باشکوه و احساس
درآغوشم می گیری ،
در من جوانه می زنی و چون
پیچک وحشی تمامِ مرا دربر می گیری..
بیا دوباره بیا و بسان
باران های بی امان بهاری
بی آغاز وبی پایان،
تا دوباره تا همیشه،
بوسه بارانم کن
ای عشق
تو ای عشق!

مهرانه واو

‎ ‎ ‎ ‎
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن