100 متن کوتاه جوانی ۱۴۰۳ جدید 2024

متن های کوتاه درباره جوانی

100 متن کوتاه جوانی ۱۴۰۳ جدید 2024
کپشن جوانی برای اینستاگرام و بیو واتساپ

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند
بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند
همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست
طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می کندعکس نوشته جوانی پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند

لینک متن

می نوش که عمر جاودانی اینست

خود حاصلت از دور جوانی اینست


هنگام گل و باده و یاران سرمست

خوش باش دمی که زندگانی اینستعکس نوشته باده می نوش که عمر جاودانی اینست

لینک متن

منتظر میمانم
تا عصایت شوم
سوىِ چشمانَت
یاداورِ قرص هایت
هم بازىِ نوه هایت
من جوانى ام را،
براى پیرى ات کنار گذاشتم...عکس نوشته پیری منتظر میمانم تا عصایت شوم

لینک متن

من اصلا نفهمیدم جوانی یعنی چه؟من یک راست از بچگی به سن کهولت رسیدم.عکس نوشته بچگی من اصلا نفهمیدم جوانی یعنی چه؟

لینک متن

فصل ها برای درختان
هر سال تکرار میشوند
اما فصل های زندگی انسان
تکرار شدنی نیست !
تولد
کودکی
جوانی
پیری
امروزت را دریاب.....
شاید .فردایی نباشد..عکس نوشته دریاب فصل ها برای درختان هر سال تکر

لینک متن

خجل شدم ز جوانی که زندگانی نیست

به زندگانی من فرصت جوانی نیست

من از دو روزه هستی به جان شدم بیزار

خدای شکر که این عمر جاودانی نیستعکس نوشته زندگانی خجل شدم ز جوانی که زندگانی ن

لینک متن

پیری وجوانی پی هم چون شب وروزند
ماشب شدو روز آمدو بیدارنگشتیمعکس نوشته سعدی پیری وجوانی پی هم چون شب ورو

لینک متن

عهد جوانی گذشت، در غم بود و نبود
نوبت پیری رسید، صد غم دیگر فزودعکس نوشته جوانی عهد جوانی گذشت در غم بود و

لینک متن

خیال دیدنت چه دلپذیربود...
جوانی ام در این امید پیر شد!
نیامدی و دیر شد...عکس نوشته جوانی خیال دیدنت چه دلپذیربود

لینک متن

از زندگانی ام گله دارد جوانی ام!!

شرمنده جوانی ام از این زندگانی ام!!لینک متن

شرمندتم جوانی
تو را چه سینگلانه میگذرانملینک متن

مادر جانم
جوانی ات را با بچگی هایم پیر کردی...
عشقم را تقدیمت می کنم
روزت مبارک مهربان بانولینک متن

راحت نوشتیم بابا نان داد!
بی آنکه بدانیم بابا چه سخت،
برای نان همه ی جوانیش را داد.لینک متن

نقره داغم کرده ماتم در همین اوج جوانی
خسته از عالم و آدم، خسته از این زندگانی


متن غمگین


لینک متن

غافلگیرم کردی، درست مثل شعر..!
در دلم نشستی، درست مثل عشق..!
و به من جانی تازه بخشیدی
درست مثل جوانی..!
تعجب می کنم
نکند تو آنی
نکند تو همانی..!️️️


متن عاشقانه


لینک متن

مسافرت، در جوانی، بخشی از کسب معلومات است؛ در پیری، بخشی از تجربه است.


متن فرانسیس بیکن


لینک متن

دریاب که ایام گل و صبح جوانی
چون برق کند جلوه و چون باد گریزد


متن شعر


لینک متن

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را
نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را
کنون با بار پیری أرزومندم که برگردم به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را

ارسال شده توسط عباس رئیسی

متن شعر


لینک متن

جوانی ات را به پای کسی بریز
که بوی ماندنش
شهر را برداشته باشد.

ارسال شده توسط raminvahab

متن رامین وهاب


لینک متن

ما جوانی را میان خاک مدفون کرده ایم
بس که در پایان هر شادی، درآمد پیر ما...


متن شعر


لینک متن

متن۳۹:
در حسرت یک دوستت دارم از او،
جوانی از ما برید!


متن مهرانه اکبری


لینک متن

دل پیش کسی باشد، وصلش نتوانی
لعنت به من و زندگی و عشق و جوانی...


متن شعر


لینک متن

خیال دیدنت چه دلپذیر بود،
جوانی ام در این امید پیر شد،
نیامدی و دیر شد.....


متن عاشقانه


لینک متن

عشق، زیباست در ایام جوانی اما
پای هم پیر شدن هم چه صفایی دارد!


متن شعر


لینک متن

افسوس که نامه جوانی طی شد / وان تازه بهار زندگانی طی شد / حالی که ورا نام جوانی گفتند / معلوم نشد که او کی آمد کی شد


متن عمر خیام


لینک متن

خیال دیدنت چه دلپذیر بود

جوانی ام در این امید پیر شد

نیامدی و دیر شد

نیامدی و .....

دیر شد....بخشی از شعر


متن شعر


لینک متن

نشسته ام به پنجره نگاه میکنم
دریچه آه میکشد...
تو از کدام راه میرسی ؟
خیال دیدنت چه دلپذیر بود...
جوانی ام در این امید پیر شد
نیامدی و دیر شد ...
هوشنگ ابتهاج

ارسال شده توسط د_م _ ف

متن غمگین


لینک متن

چه شد صبرو قرارم وایِ بر من
چه بد شد حال زارم وایِ بر من
جوانی رابه پیری هدیه دادم
سیه شد روزگارم وایِ برمن


متن شعر


لینک متن

دگر نه جوانی را خواهم بخشید نه لذتی را از پیری خواهم برد وای از دنیای تباه زندگی جزء غرور و اسراف هیچ است زندگی کام به کام هیچ کس وفا نخواهد داشت لحظه به لحظه خوب میگوییم آخر......

ارسال شده توسط Thefaithart

متن غمگین


لینک متن

زندگی سرتاسرش عشق است وشور
تا توانی تو جوانی کن ، جوانی ای دلا


متن شعر


لینک متن

جوانی

ورق می خورد
فصل های پیری
جوانی ام کجاست

ارسال شده توسط چامک ها

متن چامک


لینک متن

وای از شور جوانی که به یک پلک زدن
آمد و در گذر حادثه ها گم شد و رفت

ارسال شده توسط علی کیهانی

متن شعر


لینک متن

ز دامنگیری پیری اگر آگاه می گشتم به دست غم نمی دادم گریبان جوانی را


متن تک بیت


لینک متن

گذشت این عمر و جوانی
اما بهار را ندیده خزان شد

ارسال شده توسط علی محمد ملکی

متن کربلایی علی محمد ملکی


لینک متن

تمامی زیبایی های جهان و جهانیان ،
نقاشی قشنگی از جانب خدای یکتا ست.

ارسال شده توسط Matinagirl

متن جملات منتخب


لینک متن

جوانی همچون باد صبا میگذرد ..


نویسنده:المیرا پناهی درین کبود

ارسال شده توسط المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناسی

متن المیرا پناهی


لینک متن


انتشار متن در زیبامتن