زیبا متن : مرجع متن های زیبا

می شود تنهایی بچگی کرد

تنهایی بزرگ شد

تنهایی زندگی کرد

تنهایی مُرد

ولی

قهوه ی غروب های دلگیر جمعه را که نمی شود تنهایی خورد !

ZibaMatn.IR
عکس نوشته  می شود تنهایی بچگی کرد تن
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته می شود تنهایی بچگی کرد تن...