زیبا متن : مرجع متن های زیبا

بدترین چیزها همیشه در درون آدم اتفاق می‌افتد. اگر اتفاق از بیرون بیفتد مثل وقتی که اردنگی میخوریم ، می‌شود زد به چاک اما از درون غیر ممکن است !

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام