زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

آن زمانها تلفن کم بود..
اما ادمهای زیادی بودند که دلمان میخواست
بهشان زنگ بزنیم و یک دل سیرحرف برنیم.
حالا تلفن ها زیاداست اماآدمهای معدودی هستندکه دلمان حرفهایشان رامیخواهد...
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته عادله زمانی آن زمانها تلفن کم بوداما اد
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته عادله زمانی آن زمانها تلفن کم بوداما اد...انتشار متن در زیبامتن