زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

گاهی دلم برایت تنگ میشود .
انگار ناگهان یک نخ از دل کشیده شود میان یک کار عادی بیادم می آیی و چند ثانیه از کار دست می کشم . ناگهان احساس میکنم یک بغض میان گلویم رسوخ میکند اما به خودم می آیم و میگویم به کارت برس ...دلت اگر تنگ شود بین گلوی خودت را می فشارد.
به کارم می رسم در حالی که حس میکنم گوشه ی چشمم خیس تر از قبل شده ست...
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن