زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

همه زنها ..در زندگیشان دارند شبی را که درآن سخت مرده اند.نفسشان قطع شده دلشان از حرکت ایستاده و تمام شده اند...
اما صبح همان زنها ازخواب برخاسته اند دوش گرفته اند ارایش کرده اند و رفته اند پی کار و زندگیشان ..
این است که زنها بلدند بمیرند.تمام کنند...و کتابی را ببندند ...ولی بازهم زندگی کنند.
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن