زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

و حالا باید
چمدان را از تنهایی های غلیظ مان پر کنیم
و راهی شویم
سمت
تبعید گاه نارنجی رنگمان...
ولی ای کاش
پاییز
گردن بگیرد این حس های یک طرفه لعنتی را..
میدانی جانم، اصلا عشق از هوای پاییز
تراوش می کند
به چشم های رسواگرمان
همان ها که دستت را رو می کنند
من می گویم
چشم هم از اعضای غیرارادی بدن
محسوب می شود
وگرنه
وقتی قلب دهانش را به کتمان همه چیز
باز می کند
چرا این دو تیله ی سر به هوا آبرو داری بلد نیستند...
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن