متن پاییز

زیبا متن : مرجع متن های زیبا پاییز

جملات پاییز

جمله پاییز

آغاز
دلتنگی ست،
پاییز......متن شیرین علیایی
کاربر زیبا متن شیرین علیایی، نویسنده ✏️
ارسال شده توسط
شیرین علیایی، نویسنده ✏️

ارسال پروفایل در پروفایل گرام