زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

باید یکی باشد که در اوج ناامیدی و غفلت برایت زندگی را معنا کند...
کسی که عاشقانه در پی رام کردن اسب سرکش بیقراری هایت باشد
کسی که بلدت باشد،بداند قلبت کجای بدنت قرار دارد و خودش را در آن،جا دهد...
عشق نه چیز عجیب و غریبی است و نه ترسناک؛این ما هستیم که با درگیر کردن ذهنمان سایه شک و بی اعتمادی را در دل خودمان انداخته ایم.
یکی از مهم ترین چیز هایی که باعث نابودی عشق در جامعه ما شده است عدم آگاهی و فرهنگ نسبت به استفاده از تکنولوژی است.
درگیر شدن به عشق های مجازی عاقبتی بجز شکست نخواهد داشت...
و کلام آخر اینکه
عشق را در سادگی بجویید،در دل خوش،در ذهنی پاک و با حیا...
عشق در تجمل گرایی و تکنولوژی نیست!
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن