زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

تن به دریا می دهم
اگر تو در عمق این دریا باشی
جنون را به آغوش میکشم
اگر مجنون،محبوب تو باشد
شراب صد ساله میشوم
تا که مست کننده دل بیقرار تو باشم
همای جانان من
تا وقتی که زنده باشم
تمام زندگیم را با یک اشاره
به قهوه چشمان تو می بخشم
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته علیرضا بدخشان آیلار تن به دریا می دهماگر تو در عمق
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته علیرضا بدخشان آیلار تن به دریا می دهماگر تو در عمق...انتشار متن در زیبامتن