زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

فرسنگ ها
دورتر از اینجا،
کسی بدنبال من می گردد...
این شعر
را دست به دست
به او برسانید
تا بداند
من نیمه ی گمشده ی
کسی نیستم
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته آبا عابدین فرسنگ هادورتر از اینجاکسی بدن
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته آبا عابدین فرسنگ هادورتر از اینجاکسی بدن...انتشار متن در زیبامتن