زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

" بیا ببینمت " کلی حرف با خودش دارد ...
اگر کسی برایت آن را می نویسد ، تو بخوان : یار جانم ، بی تو حتی هوا را هم ، کم آورده ام !
" بیا ببینمت " تنها یک جمله نیست ،
مثنویِ هفتاد مَن است ...
کسی که این دو واژه را می نویسد ، هزاران لحظه و ثانیه با خودش کلنجار رفته و در پیکار با قلبش ، کم آورده . دلتنگی ، کلافه اش کرده که اینگونه ساده ، در دو کلمه ، نهایتِ آرزویش را برایت فرستاده است ...
" بیا ببینمت " عاشقانه ترین جمله یِ دستوریِ ادبیات است .

نکند نروی ...
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
متن های مرتبط آزاده رمضانی


انتشار متن در زیبامتن