زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

پاییز جان سلام
لطفا
دل سرما خورده ما را
پاسبان باش
ما از بهار و تابستان بهره اے نبردیم
هر چه بود
درد بود و درد
لطفا
توووو با مهرت بر دلمان بذر عشق بپاش
با ما یڪ رنگ باش
جدایے را از طالعمان خط بزن
بیشتر از وصل بگو
بیشتر شادے رقم بزن
بیشتر بر دلمان بذر عشق بپاش
پاییز جان
خوش آمدی
سفرت به خیر و مهرت پر مهرZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن