زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

‍ پاییز
رخصا دره
ولگان مئن
میز
پیرابو
تاسیانی جا
دوتا ایستکان چئیی
ایتِه
مرِه
ایتِه
تی نئسایی رِه...
خاطره ن
دود کونه ده
می لبان سرپاییز/ می رقصد/ میانِ برگها/ میز/ پیرشده از دلتنگی/ دو استکان چای/ یکی برای خودم/ یکی برای نبودنت.../ خاطره ها/ دود میشود / بر لبانم
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن