زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

انسان در مسیر زندگی دائما فقط و فقط یک
انتخاب دارد و آن منفعت اوست
محمد سودش را در دیانت میدید
یوسف در عصمت
قارون در ثروت
و
عمر در حکومت،
تنها تشخیص در نوع منفعت متفاوت است
شما در هر شرایطی
تنها یک انتخاب دارید و آن سود شماست
و این یعنی جبر
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
متن های مرتبط الهه رادمهر


انتشار متن در زیبامتن