زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
1.0 امتیاز از 1 رای


حیف است خوابیدن
وقتی زندگی
بیرحمانه کوتاه ست

اگر در جهانی دیگر
همدیگر را یافتیم
این بار بگو دوستم داری..
یا من اول بگویم !

حیف است نگفتن
وقتی زندگی
چنین کوتاه ست!
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته عاشقانه حیف است خوابیدنوقتی زندگیبیرح
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته عاشقانه حیف است خوابیدنوقتی زندگیبیرح...انتشار متن در زیبامتن