زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

پدر طالقانی

آیت الله سید محمود طالقانی
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
طالقانی به زانو در اورد زندان را
این بزرگ مرد هرگز در نیومد ز پا
آن آیت الله است
آن نشانه خداست
اعظم طالقانی
دختری که دارد نشان از پدر
شد اسوه فمنیست در هر دو عالم
آیت الله طالقانی
آن مرد خدا
معنای عمل در علم را کرد معنا
آیت الله طالقانی جاودان ماند همی(می ماند)
در تواریخ
این بزرگ مرد
ایستادگی را کرد معنا

روح بلند مرتبه این مرد خستگی ناپذیر شاد

مجید محمدی
ZibaMatn.IR

مجید محمدی ارسال شده توسط
مجید محمدی


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن