زیبا متن : مرجع متن های زیبا

اسفند
رسوب زمستان گلویش را زخمی کرده
و سوزِ خشک سال، لبانش را ترک انداخته!
.
اما قلبش...
قلبش به بهار وصل است
و دامانش به گلستان!
.
رویش به نوروز است
و پشتش به غم های این یازده ماه گذشته!
.
این فرزندِ کوچکِ زمستان،
آرام و بی منت، دستمان را در دستِ شکوفه زده ی بهار میگذارد!
.
الهی که از آسمانش، تا قلبِ وصلِ به بهارش
عشق ببارد و روزی!
ZibaMatn.IR

ZibaMatn.IR
امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام