زیبا متن : مرجع متن های زیبا

فقط اشک ریختن را دلیل ناراحتی ندانید..
فقط اشک ریختن را دلیل درد داشتن ندانید..
فقط گریه را نشان درد ندانید..
گاهی باید ب عمق چشمان یکدیگر نگاه کنیم!
چشم ها فریادهایی در سکوت دارند...
فریاد هایی ک ب جای شنیده شدن فقط باید دیده شوند..
صدایشان را با چشم میشود شنید...
ب چشم های یکدیگر نگاه کنید...
شاید درمان درد یکدیگر بودید...


نویسنده: vafa \وفا\
ZibaMatn.IR
____vafa____ ارسال شده توسط
____vafa____


ZibaMatn.IR
امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام