زیبا متن : مرجع متن های زیبا

من می توانم در هر شرایطی تو را خوشبخت کنم
اما آیا تو نیز می توانی ...
من می توانم تمام از خود گذشتگی های دنیا را در خود شکوفا کنم
اما آیا تو نیز می توانی ...
من می توانم دست تمام مهربان های عالم را از پشت ببندم
اما آیا تو نیز می توانی ...
می توانم تمام فداکاری های تاریخ را تکرار کنم
من می توانم چشم بندم بر روی تمام مردان قوی هیکل...
قوی افکار ...
قوی کردار ...
اما آیا تو نیز می توانی ...
می توانی چشم بندی بر روی نگاه های وسوسه انگیز یک زن
من می توانم نخوانم تمام شعرهای عاشقان را ...
اما آیا تو نیز می توانی ...
می توانی نادیده بگیری ابراز عشق زنی را ...
من متوقف می کنم
تمام مهربانی هایم را ...
تمام از خود گذشتگی هایم را ...
تمام جانم به فدایت شدن هایم را ...
تمام زنی را که عاشق بود
پارو ها را زمین می گذارم
قایق را به حال خود رها می کنم
و منتظر می مانم
آیا تو نیز می توانی ...
می توانی پارو را در مسیر عشق...
دست بگیری !؟

رعنا ابراهیمی فرد (رعناابرا)
ZibaMatn.IR
Fatima ارسال شده توسط
Fatima


ZibaMatn.IR
امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام