زیبا متن : مرجع متن های زیبا

اگر موقع دیدنش جوری نگاهش می کنید
که انگار خدا زیباتر از او نیافریده است
اگر در فاصله ی بین دو قرارتان جوری دلتان
برایش تنگ می شود که گویی فرسنگ ها از شما
دورتر است و سالهاست از آخرین دیدارتان می گذرد
اگر بودنش آنقدر زندگی را برایتان شیرین کرده است
که تلخی های گذشته را جایی در میان خنده هایش گم کرده اید
دستانش را محکم تر بگیرید
بیشتر بگویید که چقدر دوستش دارید
روزی هزار بار خدا را شکر کنید بابت داشتنش
اینکه آدم در این زمانه یکی را پیدا کند که
یادش برود قبل از او چگونه زندگی می کرده است
قسمت هر کسی نمی شود
عشق همیشه در خانه ی آدم را نمی زند
نگاهش را , خنده هایش را
از دست ندهید
برای آدم شاید یکبار پیش بیاید
که حال دلش کنار کسی اینقدر خوب باشد
یکبار...
ZibaMatn.IR

ZibaMatn.IR
امتیاز دهید
3.3 امتیاز از 3 رای

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام