100 متن کوتاه صائب تبریزی ۱۴۰۱ جدید 2023

متن های کوتاه درباره صائب تبریزی

100 متن کوتاه صائب تبریزی ۱۴۰۱ جدید 2023
کپشن صائب تبریزی برای اینستاگرام و بیو واتساپ

شیشه نزدیک تر از سنگ ندارد خویشی!

هر شکستی که به هرکس برسد
از خویش است!عکس نوشته کلام بزرگان شیشه نزدیک تر از سنگ ندارد خوی

لینک متن

میترسم از آن چشم سیه مست که آخر

از ره ببرد صائب سجاده نشین راعکس نوشته کلام بزرگان میترسم از آن چشم سیه مست

لینک متن

غافِل ڪُند
از کوتهی عُمر شڪایَت
شب در نظر مردُم بیدار، بُلندَستعکس نوشته کلام بزرگان غافِل ڪُند از کوتهی عُمر

لینک متن

بوی زلف او

حواسم را

پریشان کرد

و رفت........‌عکس نوشته معروف بوی زلف او حواسم را پر

لینک متن

هر سیه چشمی چو آهو کِی کند ما را شکار ؟
چشم لیلی دیده ما را ، غرورِ دیگرست ...عکس نوشته سیه چشم هر سیه چشمی چو آهو کِی کند ما

لینک متن

از انتظار ، دیده‌ی یعقوب شد سفید
هیچ آفریده چشم به راه کسی مبادعکس نوشته یعقوب از انتظار دیده‌ی یعقوب ش

لینک متن

پای شکسته گر چه به جایی نمی‌رسد
آه شکستگان به اثر زود می‌رسد ...عکس نوشته آه شکستگان پای شکسته گر چه به جایی نمی‌رس

لینک متن

نَماند از سرد مهری‌های دوران، در جگر آهم
درختی را که سرما سوخت، دودش برنمی‌آیدعکس نوشته جگر نَماند از سرد مهری‌های دوران

لینک متن

ابر اگر از قبله آید، تند باران می‌شود
شاه اگر دزدی نماید، مُلک ویران می‌شودعکس نوشته قبله ابر اگر از قبله آید تند بار

لینک متن

در آی از دَرَم ای صبح آرزومندان
که سوخت شمع من از انتظارِ خنده‌ى تولینک متن

من نه آنم که به تیغ از تو بگردانم روی

امتحان کن به دو صد زخم مرا بسم الله...!


متن شعر


لینک متن

مرا زین پای بی فرمان، چه ها بر سر نمی آید...


متن صائب تبریزی


لینک متن

گوشه ی چشم تو از مُلک
جهان ما را بس ..️


متن صائب تبریزی


لینک متن

آن نخل ناخلف که تبر شد ز ما نبود!

ما را زمانه گر شکند ساز می شویم


متن شعر


لینک متن

به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام

دل تو را می طلبد دیده تو را می جوید


متن شعر


لینک متن

بی ساقی و شراب غم از دل نمیرود...


متن صائب تبریزی


لینک متن

عشق ما را پی کاری به جهان آورده است

ادب این است که مشغول تماشا نشویم....متن شعر


لینک متن

جان چه میدانست از دنیا چه ها خواهد کشید..؟!


متن صائب تبریزی


لینک متن

ندهد فرصت گفتار به محتاج ، کریم

گوش این طایفه آواز گدا نشنیده است...


متن شعر


لینک متن

گر بدانی
شوق دیدارت چه با دل می کند...️


متن صائب تبریزی


لینک متن

پای شکسته گرچه به جایی نمیرسد؛

آه شکستگان به اثر زود می رسد ....


متن شعر


لینک متن

نیست کبر و سرکشی در طینتِ روشندلان

پرتو خورشید پیشِ خاص و عام افتد به خاک!


متن شعر


لینک متن

تار و پود موج این دریا به هم پیوسته است

می زند بر هم جهان را، هر که یک دل بشکند!


متن شعر


لینک متن

هر کجا تدبیر می چیند بساطِ مصلحت

از کمین، بازیچۀ تقدیر می آید برون


متن شعر


لینک متن

از تماشای تو چون خلق نیارند ایمان؟

کافرست آن که تو را بیند و بی دین نشود


متن شعر


لینک متن

خنده می بینی ولی ؛ از گریه ی دل غافلی

خانه ی ما؛ از درون ابر است و بیرون آفتاب


متن شعر


لینک متن

به هیچ حیله به آغوش در نمی آیی

مگر ترا زنسیم بهار ساخته اند؟


متن شعر


لینک متن

ما در چه شٖماریم؟ که خورشید جهانتاب

گردن به تماشای تو از صبح کشیده ست!


متن شعر


لینک متن

سیری زِ دیدن تو ندارد نگاه من

چون قحط دیده ای که به نعمت رسیده است


متن شعر


لینک متن

بس که بد میگذرد زندگی اهل جهان

مردم از عمر چو سالی گذرد عید کنند


متن شعر


لینک متن

گوارا می کند وضعِ جهان را بی خبر بودن ...


متن صائب تبریزی


لینک متن

آنقدر باش که خالی کنم از گریه دلی..


متن صائب تبریزی


لینک متن

از شکست آرزو هر لحظه دل را ماتمی است..


متن صائب تبریزی


لینک متن

ندارد مزرع ما حاصلی غیر از تهیدستی...


متن صائب تبریزی


لینک متن

آرزو چند به هر سوی کشاند ما را...


متن صائب تبریزی


لینک متن

تا تو را از دور دیدم
رفت عقل و هوش من...

️️️


متن عاشقانه


لینک متن

.

تویى به جاى همه
هیچکس
به جاى تو نیست!

️️️


متن عاشقانه


لینک متن

قامتی تشنه ی آغوش کشیدن داری...


متن صائب تبریزی


لینک متن

موی ژولیده بود بالش پر مجنون را...


متن صائب تبریزی


لینک متن

صائب تبریزی :

مرا ز یاد تو برد
و تو را ز دیده ی من
زمانه بیشتر از این ستم
چه خواهد کرد؟


متن صائب تبریزی


لینک متن

هر رهگذری محرم اسرار نگردد
صحرای نمک زار ، چمن زار نگردد

هرجاکه رسیدی رفاقت مکن ای دوست
هر بی سروپا ، یار وفادار نگردد


متن شعر


لینک متن

اینقدر کز تو دلی چند بود شاد، بس است

زندگانی به مراد همه کس نتوان کرد


متن شعر


لینک متناثر ظلم محال است به ظالم نرسد

ناله پیش از هدف از پشت کمان می خیزد


متن تک بیت


لینک متن

بشارت می دهد هر دم عصای پیر در دستم

که مرگ اینجاست یا اینجاست یا اینجاست یا اینجا؟


متن تک بیت


لینک متن

لب خاموش نمودار دل پر سخن است


متن تک مصراع


لینک متن


ارسال پروفایل در پروفایل گرام