زیبا متن : مرجع متن های زیبا

دامن گل گلی اش به کنار
آن سرخاب سفیدابش هم به کنار
حتی موهای فِر و دلربایش هم به کنار!
آن چشمان روشن همچون خورشید را چه کنم!؟
مگر میشود در چشمانش نگاه کرد و مست نشد!؟
مگر میشود جان نداد!
اصلا آن لب های سرخ همچون انارش را چه کنم!؟
میشود ز تماشای او دست کشید!؟
اصلا از همان اول آن لبخندش با آن چال های زیبا مرا دیوانه کرد!
و تمام:)!
ZibaMatn.IR
زهـــرا ســـراجی ارسال شده توسط
زهـــرا ســـراجی


ZibaMatn.IR
امتیاز دهید
4.4 امتیاز از 5 رای

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام