زیبا متن : مرجع متن های زیبا

دختری که ریزه میزس
موهای لخت مشکیش تا گودی کمرش ریخته
واسه بوسیدن عشقش رو پنجه وامیسته / طرز تهیه ی قرمه سبزی رو هم بلده به نظر من باید گرفتش / زن زندگیه

ZibaMatn.IR