زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

مگر چند پائیز باید طول بکشد !؟
تا تو بیایی
چقدر باید برگهای زرد،
خزان شوند!؟
و چقدر باید
صداهای زیر پا ، گوشها را بخراشد !؟
زمان را فراموش کرده ای!؟
چند پائیز باید بگذرد ؟
تا نیمکت چوبی کنارِ خانه امان
دونفره شود
فصل های سال ، قطار شده اند
قدمهایت را سریع برنداری
یک قرررن طول می کشد
نسخه ی
یک قرن جدایی ؛
تا امروز ...
هیچ کس را شفا نداده است!

رعنا ابراهیمی فرد
ZibaMatn.IR

Fatima ارسال شده توسط
Fatima


ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام