زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

از چرندیات مرسوم بین آدم ها :
عشق پاک؟؟ عشق ناپاک هم داریم؟😁
عزیز من خیالت را راحت کنم ، اگر منظور از
پاکی عشق منهای شهوت بودنش است ( که دقیقا هست) پس خوب گوش بده : فرض کنیم شما یک خانم هستی . حالا دو مرد که تا پای جان دوستشان داری را در نظر بگیر . پدرت و همسرت . حسی که به پدرت داری دوست داشتن است نه چیز دیگر و حسی که به همسرت داری عشق است نه دوست داشتن . حالا اگر هنوز متوجه نشدی چرا عبارت عشق پاک مزخرف است پس برو و با پدرت زندگی کن و قید همسرت را بزن ....
بابک حادثه
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن