زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

هرگز درک نخواهی کرد، زندگی چه زجرآور است،
مادام که زیر این دو بار سنگین کمر خم نکرده ای!
بیچارەگی و عاشقی
لیکن اگر آگاهی یابی،
عاشقی هم قسمی از بیچارەگی ست!.شعر: به ندی علی
ترجمه به فارسی: زانا کوردستانی
ZibaMatn.IR

زانا کوردستانی ارسال شده توسط
زانا کوردستانی


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته برگردان شعر کوردی هرگز درک نخواهی کرد زندگی چه
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته برگردان شعر کوردی هرگز درک نخواهی کرد زندگی چه...


انتشار متن در زیبامتن