زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

میدونی، آدما تا وقتی یه غم خیلی بزرگی رو تجربه نکنن این حقیقت تلخ رو یاد نمیگیرن
که تو میتونی بری عروسی و خیلی غمگین باشی
میتونی تولد بگیری، برقصی و خیلی غمگین باشی
میتونی چرت و پرت بگی و با دوستات بخندی و خیلی غمگین باشی
انگار برای همیشه بین تو و زندگی یه لایه نامرئی غم کشیده میشه.


می فهمین
‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍ ‎ ‎ ‍ ‎ ‎‍
ZibaMatn.IR

Farzaneh ارسال شده توسط
Farzaneh


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

انتشار متن در زیبامتن