متن ساجده حسینی

زیبا متن : مرجع متن های زیبا ساجده حسینی

جمعه , ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جملات ساجده حسینی

جمله ساجده حسینی

من آن روزی تمام شدم
که تو برایم تمام شدی......متن ساجده حسینی
کاربر زیبا متن دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)
ارسال شده توسط
دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

ای غم سراغ من نیا
که من تاب ماندن ندارم...متن ساجده حسینی
کاربر زیبا متن دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)
ارسال شده توسط
دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

انقدر آشوبم که هیچ چیز هیچ کس مرا نخواهد فهمید...متن ساجده حسینی
کاربر زیبا متن دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)
ارسال شده توسط
دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

ارسال پروفایل در پروفایل گرام