زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

۸ علامتی که نشان می دهد
قلب واقعاً بزرگی دارید
که ممکن است باعث درد زیادی برای شما شود
۱_ شما بارها و بارها به بخشیدن مردم ادامه می دهید حتی زمانی که آنها لیاقت آن را ندارند
۲_ شما می خواهید به هر کسی کمک کنید
حتی به کسانی که فکر نمی کنند همین کار را برای شما انجام دهند
۳_ با وجود اینکه دوست دارید
به دیگران کمک کنید، اما در پذیرش کمک از دیگران بسیار مشکل دارید
۴_ شما همچنین به دلیل اینکه نمی خواهید آنها را ناامید کنید نه گفتن به آنها برایتان سخت است
۵_ شما همه چیز را خیلی عمیق احساس می کنید و عذرخواهی می کنید حتی اگر تقصیر شما نباشد
۶_ شما به افراد اشتباه چسبیده اید زیرا کسی هستید که همیشه خوبی های مردم را می بینید
۷_ شما احتمالاً خیلی صدمه می بینید زیرا اکثر مردم با شما همانطور رفتار نمی کنند که شما با آنها رفتار می کنید
۸_ اما هرگز اجازه نمی دهید کسی قلب شما را تغییر دهد
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

انتشار متن در زیبامتن