زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

در این نوروز کیان
دلت خرم به جهان
لبت پر خنده باشد
گل خوشبختی بچین
الهی سال نوین
به تو فرخنده باشد...
_برشی از ترانه
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته برشی از ترانه در این نوروز کیان دلت خرم به ج
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته برشی از ترانه در این نوروز کیان دلت خرم به ج...


انتشار متن در زیبامتن